Şiddet Mevsiminin Saklı Tarihi

Price: 
15,00 €

Yazar: Niyazi Kızılyürek

Dil: Türkçe

Yayın Tarihi: Haziran 2015

ISBN: 9789963207466

Fiyat: 10 €

Özet:  Elinizdeki kitap, Kıbrıs’ta etnik ve siyasal şiddetin tarihini konu alan geniş kapsamlı bir çalışmanın bir bölümünden oluşuyor ve 1958 yılında yaşanan şiddet olaylarını irdeliyor. Bu bölümü ayrı bir kitap olarak yayınlamamın nedeni, hem toplumlararası ilişkilerin seyrinde, hem de Kıbrıs Türk toplumunun yakın tarihinde bir dönüm noktası oluşturan 1958 yılının şiddet olaylarının büyük ölçüde saklı kalmış olmasıdır. 1964-1967 arasında büyük ölçüde Kıbrıslı Türklerin, 1974 yılında da büyük ölçüde Kıbrıslı Rumların maruz kaldığı şiddet olayları etraflıca çalışılmışken, 1958’in “şiddet mevsimi” adeta bir sis perdesi ile örtülüdür. TMT’nin Türkiye’den gelen subayların emrine girmesinden evvel, yani 1958 yılının Ağustos öncesinde, Lefkoşa’yı yangın yerine çeviren etnik şiddet olgusu ve Kıbrıs Türk toplumunda büyük korku yaratan siyasal şiddet eylemleri yeteri kadar incelenmedi. En önemlisi, Kıbrıslı Türkler bu “şiddet mevsimi” ile yüzleşmedi.

Related Products