ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΟΙΔΕ) - ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Το Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία καλεί αιτήσεις για Καθαριστές/Καθαρίστριες με ευθύνη την καθαριότητα και απολύμανση του κτηρίου του Σπιτιού της Συνεργασίας:

 

Θέση:                                                   Καθαριστής/Καθαρίστρια

Αναφορά:                                            Μανατζερ

Ώρες εργασίας:                                   40 Ώρες/Εβδομαδιαία (Πλήρης Απασχόλησης)

                                                            Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.00-16.00  & Τετάρτη, Σάββατο 8.00-12.00

 

Μισθός:                                                €921.91 Ακάθαρτος Μισθός

Ημερομηνία έναρξης εργασίας:         15 Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων:             29 Οκτωβρίου 2018

 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο: admin@home4cooperation.info

 

Γενικά Καθήκοντα:

 

Κύρια: Ο/Η Καθαριστής/ρια θα έχει την ημερήσια ευθύνη της γενικής καθαριότητας του Σπιτιού της Συνεργασίας. Ως μέρος μίας δυναμικής ομάδας, ο/η Καθαριστής/ρια έχει την ευθύνη της γενικής καθαριότητας, καθώς και συγκεκριμένων καθηκόντων. Ο/Η Καθαριστής/ρια θα έχει ευθύνη για τα ακόλουθα:

•     Όλες οι περιοχές και τα δάπεδα (εσωτερικών και εξωτερικών) είναι καθαρά.

•     Τα γενικά καθήκοντα περιλαμβάνουν ηλεκτρική σκούπα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα πατώματος, ολικό καθάρισμα παραθύρων εσωτερικά και εξωτερικά, μετακίνηση επίπλων, απολύμανση των αποχωρητηρίων, συλλογή και κατάταξη ανακυκλώσιμων, και οποιασδήποτε άλλης ειδικής καθαριότητας.

•     Έχει το καθήκον να συμπληρώνει τα χαρτιά υγείας και σαπούνια στα αποχωρητήρια, να καθαρίζει όλα τα γραφεία και επιφάνειες εργασίας, να μετακινεί έπιπλα ως ώστε να μπορεί να καθαρίζει πλήρως τις περιοχές, την εκτέλεση μικρών επιδιορθώσεων (αντικατάσταση λαμπτήρων, κλπ.)

•     Καθαριότητα και διατήρηση εργαλείων και εξοπλισμού μετά από χρήση.

•     Εφαρμογή ασφαλούς διαδικασιών στον εργασιακό χώρο, όπως η ανάμιξη και χρήση χημικών προϊόντων.

•     Βοήθεια στην εγκατάστασης τραπεζιών και καρεκλών αν χρειαστεί.

•     Να καλωσορίζει κόσμο και ξένους, και να φροντίζει τις ανάγκες κατοίκων ΜΚΟ.

•     Ξεσκόνισμα και αφαίρεση σημαδιών από τους τοίχους.

•     Υποστήριξη στον καθαρισμού της κουζίνας μετά το μεσημεριανό.

•     Καθαριότητα των χαλιών με την ηλεκτρική σκούπα.

•     Συλλογή σκουπιδιών, σκυβάλων και ανακυκλώσιμων.

•     Συμφώνα με οδηγίες, να ψεκάζει για έντομα, όπως μέλισσες, μυρμήγκια κλπ.

•     Παρατήρηση και αναφορά ασυνήθιστων καταστάσεων στον χώρο εργασίας και του κτηρίου, να γίνεται αναφορά για θέματα ασφάλειας και ανάγκης για επισκευές.

•     Συντήρηση και πότισμα κήπου.

•     Παραλαβή και κατανομή εφοδίων όπου χρειάζονται.

•     Όποια άλλα καθήκοντα χρειάζονται για την συντήρηση του υγιείς εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Περαιτερω Καθήκοντα:

•     Αυτός ο ρόλος απαιτεί την δυνατότητα της ανύψωσης και μεταφοράς μέχρι 20-30 κιλά. Κίνηση και όρθια στάση αναμένετε να είναι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επαγγελματική συμπεριφορά και επικοινωνία, επίσης απαραίτητη είναι η εργασία με καθαρή στολή.

 

Προσόντα:

•     Μερική γνώση διαδικασιών καθαριότητας, η δυνατότητα να ακολουθεί οδηγίες και να τελεί μέτρια προς βαρετές σωματικές εργασίες, ή σχετικές και παρόμοιες ικανότητες και εμπειρίες.

•     Ευχάριστη προσωπικότητα

•     Ομαδικότητα

•     Έμφαση στη λεπτομέρεια

•     Προηγούμενη εμπειρία ως Καθαριστής/ρια αναγκαία.

•    Δυνατότητα ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης των οδηγιών στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά ή τα Τουρκικά.