DAYANIŞMA EVİ EKİBİ

Lambrou Lefki  | Direktör

Dayanışma Evi'nin kuruluşundan bu yana gönüllü olarak katkı koyan Lefki, Ocak 2014 yılından itibaren program görevlisi olarak çalışmaya başlayıp Kasım 2018'den bu yana Dayanışma Evi'nin yönetiminden sorumlu direktör olarak ekibin bir parçası olmaya devam etmiştir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Lisans ve Halkla İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Atina'da eğitim aldığı yıllarda çeşitli gençlik külübleri ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Daha önceki tecrübeleri arasında, Kenya Kıbrıs Konsolosluğu İdari Müdürlüğü, Kıbrıs Turizm Örgütü ve Socailway eServices şirketinde muhasebe memuru olarak çalışmaları yer almaktadır. Uzun yıllar çeşitli sivil toplum örgütlerine aktif bir şekilde katkı koyan Lefki, Kıbrıs'ta iki toplumlu inisiyatiflerde, Gençlik Girişimi ve benzeri birçok projede yer almış, tüm toplumların kendi kültürlerini sunma, tarihlerini paylaşma, tanışma ve iletişim kurma fırsatlarına sahip olmalarını sağlama gayesi güden organizasyonlarda ve projelerde aktif şekilde çalışmıştır.

lefki.lambrou@home4cooperation.info

Hayriye Ruzgar

Rüzgar Hayriye  | İletişim Sorumlusu

Hayriye Rüzgar, Ağustos 2016'dan bu yana Dayanışma Evi'nin bir parçasıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BA), Amsterdam Üniversitesi'nde Siyasal İletişim (MSc) okudu. Çalışmalarında, Kuzey Kıbrıs'taki çeşitli kamu idaresi kurumlarına gönüllü oldu ve yurtdışındaki eğitimi sırasında Kıbrıslı türk öğrenci örgütlerin faaliyetlerinde aktif olarak çalışarak birçok girişimin öncülüğünü üstlendi. 2015 yılında Kıbrıs'a geri dönen Hayriye, Pazarlama Direktörüne Yönetici Asistanı olarak Cyprus Developments şirketine, sonrasında da İletişim Sorumlusu olarak Dayanışma Evi'ne katıldı. Medya planlaması alanında deneyim kazanmış ve oldukça gelişmiş iletişim becerileri olan Hayriye, halkla ilişkiler etkinliklerinde  ve medya planlamalarında çalışmalarıyla Dayanışma Evi'ne katkı koymaya devam etmektedir.

communications@home4cooperation.info

Spyrou Marilena Operasyon Sorumlusu 

Marilena Spyrou, Haziran 2016'dan bu yana Dayanışma Evi'nin bir parçasıdır. Kıbrıs'ta Phillips College'de Pazarlama ve Halkla İlişkiler ve Brighton Üniversitesi'nde Turizm Yönetimi (MA) eğitimi alan Marilena'nın deneyimleri arasında GMT + 2 Medya'da, Halkla İlişkiler alanında ve Urban Gorillas sivil toplum kuruluşunda İletişim Kampanya Yöneticisi olarak çalışmaları yer almaktadır. Finansal yönetimde deneyim sahibi olan Marilena, Dayanışma Evi'nde Operasyon Sorumlusu olarak günlük işleyiş ve raporlama alanlarında katkı koymaya devam etmektedir.

operations@home4cooperation.info

Christofides Andri |  Proje Yöneticisi & EDIC Koordınatörü

Andri Christofides Aralık 2018’den bu yana Dayanışma Evi’nin bir parçasidir. Surrey Üniversitesi'nde (Birleşik Krallık) İngiliz Edebiyatı alanında Lisans ve K.U Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Dayanışma Evi ekibine katılmadan önce Sidney ve Lefkoşa’da çeşitli Sivil Toplum Örgütleri’nde gönüllü olarak çalışmalarda bulundu.

admin@home4cooperation.info 

Soğancı Nihal |  İdari Sorumlu & EDIC Koordinatörü

Nihal Soğancı, Kasım 2019'da Dayanışma Evi ekibine katıldı. Halen, Atina'daki Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi'nde Sosyal Antropoloji alanında doktorasına devam etmektedir. University College London’da Uluslararası Kamu Politikası alanında, özellikle uyuşmazlık çözümü ve uzlaşma odaklı yüksek lisans yapmıştır. Lisansını, İngiltere’de ki Surrey Üniversitesi'nde Fransızca ve Tercümanlık alanında tamamlamıştır. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2020’nin yaratıcı yönetmenlerinden biridir. 2019 yılında Lefkoşa'daki Buffer Fringe Performans Sanatları Festivaline Duygu Garajı: Kolektif Kavşak isimli bir enstalasyonla katılmıştır. Bu deneyim ve enstalasyon boyunca paylaşılan hikayeler, Anılar, hikayeler ve maddesel izleri: Kolaj ve katılımcı sanat enstalasyonu yoluyla yerinden edilmeyi anlamak ismiyle kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Daha önce Paris'teki Electricite De France'da staj yapmış ve Kamu Politikası ve Yönetimi alanlarında dersler vermiştir. Araştırmalarını çeşitli konferans ve sempozyumlarda sunmuştur.

europedirectnicosia@home4cooperation.info

 The Home Cafe Ekibi

Karagiorgi Afroditi The Home Café Yöneticisi

Afroditi, Atina’da Sosyal Antropoloji eğitimini tamamladıktan sonra Barselona’da Görsel Antropoloji ve Antropolojik Araştırmalar alanında yüksek lisans derecesi aldı. Çeşitli sosyal araştırma projelerine katkı koyarken, özellikle ilgilendiği araştırma alanları kentsel mekanlar, göç ve sosyal entegrasyon oldu. Lefkoşa, Derinya, ve Mağusa’da iki toplumlu çalıştayların organizasyonuna katkı koydu. Tüm bunların yanısıra, Afroditi tiyatro üretimi alanında da çalışmalar yapmaktadır. Yunanca ve İngilizce’ye ek olarak İspanyolca ve Katalan dilini biliyor ve yakın zamanda Türkçe öğrenmeye başladı.

cafe@home4cooperation.info

Loucaidou Maria | Şef

Maria Loucaidou, 2014 yılından bu yana The Home Cafe ekibinin bir parçasıdır. Londra'da Mimarlık ve Tasarım Çalışmaları alanında eğitimini tamamladıktan sonra, 2014 yılında Home Cafe'de barista olarak çalışmaya başlayan Maria, Eylül 2017'den itibaren kafede lezzetli yemek ve tatlılar hazırlamaktadır. Mutfak sanatları alanında oldukça yetenekli olan Maria, The Home Cafe'de ürettiği tüm tatlıları özenle tasarlamaktadır.

Yalçuk Feray | The Home Cafe İletişim Sorumlusu & Barista

Feray Yalçuk, 2016 Ağustos ayında Home Cafe ekibine barista olarak katıldı. İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nde Muhasebe eğitimi aldı ve İskoçya'da Robert Gordon Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünde Doktora eğitimini tamamladı. Home Café'de çalışmaya başlamadan önce Yenidüzen-United Media Group'ta gazeteci olarak çalışıyordu. Feray, Kıbrıs'ta politik alanda oldukça aktif olmuş ve çeşitli sivil toplum çalışmalarında yer almıştır.

cafecommunications@home4cooperation.info

 Dayanışma Evi Yönetim Kurulu

 

Akansoy Erbay  | Yönetim Kurulu Üyesi

Erbay Akansoy, 1998 yılında kurulan İnsani Yardım Misyonu (HRM) başkanıdır.  UNOPS ve UNDP ile Kıbrıs Türk Toplumu arasındaki ilişkileri koordine çalışmalarında bulundu.. UNOPS ve UNDP-ACT döneminde İnsani Yardım Misyonu, Kıbrıs Türk toplumu için Program Yönlendirme Komitesine katıldı ve başkanlık etti. İyardım Misyonunu,  Kıbrıs Diyaloğu Forumu'nun  işlevini destekleyen iki idari ortaktan biridir. Erbay 2013 yılından bu yana İnsani Yardım Misyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Daha önce Kıbrıs'ta siyasi ve politik olmayan aktivistlerle çatışma dönüşümü için yoğun olarak çalışan Kıbrıs Diyaloğu Forumu'nun eş koordinatörüdür. Bu bağlamda, başta Filistin, İsrail, Almanya, Kuzey İrlanda, Lübnan, Suriye, Burma, Sri Lanka ve Nepal olmak üzere diğer çatışma ülkelerinden önemli aktivistlerle çalıştı. Uyum sağlamanın, birliğin oluşturduğu diyaloğun gücüne inanan ve araştırma ve kolaylaştırıcı yardım sağlayan, ve toplum içindeki politik ve politik olmayan aktivistlere destek veren, kendini adamış bir barış eylemcisidir. Rouen İşletme ve Ekonomi okulundan Siyaset Bilimi alanında Lisans ve Avrupa Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.

 

Eskidjian Salpy  | Yönetim Kurulu Üyesi

Salpy Eskidjian,  Kıbrıs'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği himayesinde yer alan Kıbrıs Barış Süreci Dinsel Platform kurucularındandır. Dayanışma Evi'ne bağlı RTCYPP Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Salpy İsveç'te bulunan İsveç Kilisesi, Norveç Kilisesi Aid, DanChurchaid için barış ve güvenlik konusunda Kıdemli Politika ve Savunuculuk Danışmanı olarak görev yapmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de dahil olmak üzere farklı uluslararası ve ulusal kurumlara danışmanlık hizmeti vermiştir. 1995-2005 yılları arasında Salpy, Uluslararası İlişkiler, Barış ve Güvenlik Ortadoğu Politikası, Silahsızlanma ve Barış İnşasından Sorumlu Hükümet Program Yürütücüsü olarak görev yaptığı İsviçre, Cenevre, İsviçre merkezli Uluslararası Dünya Kiliseleri Uluslararası İlişkiler Komisyonu için çalıştı. 2005 yılında, Dünya Kiliseleri Genel Sekreteri'nin Kudüs'e Özel Temsilcisi olarak atandı. 1989-1994 yılları arasında Salpy, Beyrut, Lübnan ve Limasol-Kıbrıs merkezli Orta Doğu Konseyi, Adalet, Barış ve İnsan Hakları Program Yöneticisi olarak görev yaptı. Salpy, Avustralya'nın Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden İnsan Hakları ve Diplomasiye Yüksek Lisans, Kalkınma ve İnsan Hakları Lahey  Enstitüsünden Doktora,  Sosyoloji - Suç ve Ceza Adaleti alanında lisans eğitimini  George Washington Üniversitesi’nde tamamladı.

Pachoulides Kyriakos | Yönetim Kurulu Üyesi

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği kurucu üyesi olan Pachoulides, 2003 yılından bu yana Yönetim Kuruluna üye olarak hizmet vermektedir. Psikoloji alanında eğitim aldı ve Sosyal Psikoloji alanında doktora yaptı. 2008 yılına kadar İlkokul öğretmenliği yapan Pachoulides, akademik birikimini, profesyonel deneyimlerini ve sosyal aktivizmini başarıyla birleştirerek uzun yıllar boyunca Kıbrıs'ta toplumlararası barış hareketinin gelişimine katkıda bulundu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Barış ve insan hakları savunucusu olan Pachoulides,  Kıbrıs'ta uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın desteklenmesine ve adada kurulmuş olan iki ana topluluk arasında bir işbirliği ve güven kültürünün kurulması için yapılan çalışmalara katkı koymaya devam ediyor.