Dayanışma Evi Ailesi & Sivil Toplum Örgütleri

TARİHSEL DİYALOG VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (AHDR)

Derneğin kuruluşu 23 Nisan 2003’te ara bölgenin iki yanına geçişlerin rahatlatıldığı tarihi bir döneme denk gelir. Binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, aradan geçen on yıllardan sonra ilk kez bölünmüşlüğü geçme şansına sahip oldu. Bu durumda, AHDR için, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri, ve UNESCO önergelerinin tarih öğretimini ilgilendiren bölümleri ışığında, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek her zamankinden önemli hale geldi.
AHDR, tarih, tarih eğitimi ve öğretimi konusunda diyaloğun demokrasinin gerekliliklerinden biri olarak ve eleştirel düşünceye ulaşmanın bir yolu olarak görüldüğü bir toplum için çalışır. Dernek, başta çocuklar, gençler ve eğitimciler olmak üzere, tüm etnik, dini, kültürel ve sosyal kökenden bireylere yönelik eğitim olanakları sunarak, kültürel çeşitlilik ve fikirlerin diyaloğu temelinde, tarihsel anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

http://www.ahdr.info/

KIBRIS DİYALOG FORUMU (CDF)

Kıbrıs Diyalog Forumu, Kıbrıs'taki resmi barış sürecini desteklemeyi ve süreci tamamlayıcı nitelikte olmayı amaçlayan, gayri-resmi bir diyalog alanıdır. Geniş tabanlı katılım ve bilgi paylaşımı için güvenli bir alandır ve resmi barış sürecine eşlik eden bir mekanizma olarak hareket etmek üzere oluşturulmuştur. Forum üyeleri, ortak kuruluş bildirisinde, 'ortak düşünme ve fikir birliği oluşturma yoluyla, diyaloğun, toplumun daha geniş kesimleri ve liderler arasındaki bilgi akışına odaklanarak ve güçlendirerek Kıbrıs sorunuyla ilgili konuları ele alacağına inanıyoruz' şeklinde bir beyanda bulunmuşlardır.

Örgütler, Forumda ortak anlayışların ve ortak bilgi kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla, ortak vizyonlar, seçenekler ve fikir birliği oluşturma araçları yaratarak değişimi desteklemek için birlikte çalışırlar. 2 Mart 2015'te üye örgütler, Kıbrıs Diyalog Forumu'nun oluşturulduğunu bir Ortak Bildirge ile kamuoyuna duyurmuştur. Forum, iki toplumdan oluşmaktadır. Siyasi Partiler , Sendikalar, İş ve Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşmaktadır.

www.cydialogue.org

VOICE OF THE ISLAND 

Voice of the Island, 2016 yılında Umut Rüzgar Medya & Haber Ajansı tarafından kurulan çevrimiçi bir gazetedir. Haberleri Türkçe ve Yunanca yayınlarak, Kıbrıs medyasına yeni bir soluk getirmiştir. Voice of the Island yükselen takipçi grafiği ile sürekli gelişmekte ve ekibine yeni yetenekler katmaktadır. Her iki toplumda haber akışını sağlamak için önemli bir araç olmayı hedeflemektedir.

http://voiceoftheisland.com/

PEACE PLAYERS CYPRUS (PP-CY)

PeacePlayers - Kıbrıs (PP-CY) 2006 yılında kurulmuştur. Örgüt, kurulduğu günden bu yana ada çapında 4000’i aşkın çocuğa hizmet vermiştir. Kıbrıs’ta kayıtlı bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarını yürüten kurum basketbolu kullanarak, 8-18 yaş arası Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençlerin birbirleriyle iletişime geçmelerinin önündeki zorlu psikolojik engelleri aşmalarını ve nesillerdir süren güvensizliğin üstesinden gelerek; birlikte oynamalarını, birlikte öğrenmelerini ve olumlu ilişkiler geliştirmelerini sağlamaktadır.
Yıl boyunca çalışmalarına devam eden adadaki tek iki toplumlu gençlik-spor örgütü olan kurum, düzenli ve yapılandırılmış etkileşime olanak sağlayarak, yıllardır ayrı olan toplumlarda yeniden inşa edilen önyargıların tersine çevrilmesine yardımcı olmakta ve kalıcı dostlukların kurulması için gerekli olan uzun süreli güvenin oluşmasını teşvik etmektedir. 

PeacePlayers - Kıbrıs ayrıca yıllık olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Basketbol Takımları
  • Basketbol Toplantıları
  • 3e3 Turnuvalar
  • Liderlik Gelişimi Atölyeleri (12-18 yaş)
  • Yaz Kampı
  • Erasmus+ Avrupa gezileri & PeacePlayers Uluslararası seyahatleri
  • "Hayal Et" Programı - Irkçılık Karşıtı Eğitim / Barış Eğitimi eğitim programı

HUMANITARIAN RELIEF MISSION (HRM)   

İnsani Yardım Misyonu 1998 yılında kurulmuştur. Kıbrıs’ta yerel paydaşların insan hakları, temel özgürlükler ve sürdürülebilir bir çözüm için sürdürdüğü çabalara destek olmayı amaçlar. İnsani Yardım Misyonu paydaşların istek ve ihtiyaçlarına bir diyalog ve danışma süreci ile yanıt verir. Misyonun temel amacı paydaşların ortak değer, dayanışma ve işbirliğine varmasında destek olmaktr.

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP)   

İsveç Elçiliği himayelerindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Kıbrıs’taki dini liderlerle birlikte yürütülen bir barış inşaası inisiyatifidir. Bu inisiyatif, dini liderlerin Kıbrıs barış sürecine yapıcı bir biçimde dahil olmalarını sağlamak için, daha resmi ve yapılandırılmış bir biçimde ilerleyen 2. Derece diplomasi olarak adlandırılabilir. 2009 yılında başlayan çalışmalar, Kıbrıs’ın 5 dini liderini din ve siyasetin aynı anda önemli roller oynadığı iki konuda, dürüst ve katılımcı bir diyalog ve işbirliğine dahil etmede başarılı oldu. Bu alanlar: 1) Bir insan hakkı olarak inanç özgürlüğüne saygı ve özgürlük, ör: ücretsiz erişim ve ibadet, dini anıtların korunması ve onarılması, dini mülkiyet hakları ve bu hakların barış sürecine dahil edilmesi; 2) dini liderlerin Kıbrıs barış sürecine ve affetme ve uzlaşma süreçlere yapıcı katkılarda bulunabileceği gündemlerin belirlenmesi. http://www.religioustrack.com/

Scroll to Top
Scroll to Top