Dayanışma Evi Ailesi & Sivil Toplum Örgütleri

TARİHSEL DİYALOG VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (AHDR)

Derneğin kuruluşu 23 Nisan 2003’te ara bölgenin iki yanına geçişlerin rahatlatıldığı tarihi bir döneme denk gelir. Binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, aradan geçen on yıllardan sonra ilk kez bölünmüşlüğü geçme şansına sahip oldu. Bu durumda, AHDR için, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri, ve UNESCO önergelerinin tarih öğretimini ilgilendiren bölümleri ışığında, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek her zamankinden önemli hale geldi.
AHDR, tarih, tarih eğitimi ve öğretimi konusunda diyaloğun demokrasinin gerekliliklerinden biri olarak ve eleştirel düşünceye ulaşmanın bir yolu olarak görüldüğü bir toplum için çalışır. Dernek, başta çocuklar, gençler ve eğitimciler olmak üzere, tüm etnik, dini, kültürel ve sosyal kökenden bireylere yönelik eğitim olanakları sunarak, kültürel çeşitlilik ve fikirlerin diyaloğu temelinde, tarihsel anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

http://www.ahdr.info/

KIBRIS DİYALOG FORUMU (CDF)

Kıbrıs Diyalog Forumu, Kıbrıs'taki resmi barış sürecini desteklemeyi ve süreci tamamlayıcı nitelikte olmayı amaçlayan, gayri-resmi bir diyalog alanıdır. Geniş tabanlı katılım ve bilgi paylaşımı için güvenli bir alandır ve resmi barış sürecine eşlik eden bir mekanizma olarak hareket etmek üzere oluşturulmuştur. Forum üyeleri, ortak kuruluş bildirisinde, 'ortak düşünme ve fikir birliği oluşturma yoluyla, diyaloğun, toplumun daha geniş kesimleri ve liderler arasındaki bilgi akışına odaklanarak ve güçlendirerek Kıbrıs sorunuyla ilgili konuları ele alacağına inanıyoruz' şeklinde bir beyanda bulunmuşlardır.

Örgütler, Forumda ortak anlayışların ve ortak bilgi kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla, ortak vizyonlar, seçenekler ve fikir birliği oluşturma araçları yaratarak değişimi desteklemek için birlikte çalışırlar. 2 Mart 2015'te üye örgütler, Kıbrıs Diyalog Forumu'nun oluşturulduğunu bir Ortak Bildirge ile kamuoyuna duyurmuştur. Forum, iki toplumdan oluşmaktadır. Siyasi Partiler , Sendikalar, İş ve Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşmaktadır.

www.cydialogue.org

HUMANITARIAN RELIEF MISSION (HRM)   

İnsani Yardım Misyonu 1998 yılında kurulmuştur. Kıbrıs’ta yerel paydaşların insan hakları, temel özgürlükler ve sürdürülebilir bir çözüm için sürdürdüğü çabalara destek olmayı amaçlar. İnsani Yardım Misyonu paydaşların istek ve ihtiyaçlarına bir diyalog ve danışma süreci ile yanıt verir. Misyonun temel amacı paydaşların ortak değer, dayanışma ve işbirliğine varmasında destek olmaktr.

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP)   

İsveç Elçiliği himayelerindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Kıbrıs’taki dini liderlerle birlikte yürütülen bir barış inşaası inisiyatifidir. Bu inisiyatif, dini liderlerin Kıbrıs barış sürecine yapıcı bir biçimde dahil olmalarını sağlamak için, daha resmi ve yapılandırılmış bir biçimde ilerleyen 2. Derece diplomasi olarak adlandırılabilir. 2009 yılında başlayan çalışmalar, Kıbrıs’ın 5 dini liderini din ve siyasetin aynı anda önemli roller oynadığı iki konuda, dürüst ve katılımcı bir diyalog ve işbirliğine dahil etmede başarılı oldu. Bu alanlar: 1) Bir insan hakkı olarak inanç özgürlüğüne saygı ve özgürlük, ör: ücretsiz erişim ve ibadet, dini anıtların korunması ve onarılması, dini mülkiyet hakları ve bu hakların barış sürecine dahil edilmesi; 2) dini liderlerin Kıbrıs barış sürecine ve affetme ve uzlaşma süreçlere yapıcı katkılarda bulunabileceği gündemlerin belirlenmesi. http://www.religioustrack.com/

United Sports Cyprus (USC)

United Sports Cyprus (USC) is a locally led non-profit organization that aims to unite and educate communities through sports, with a mission to dismantle physical barriers associated with xenophobia and inequality while integrating minority groups into society. The organization aims to foster equal and equitable sporting opportunities for individuals of all ages, backgrounds, and ethnicities, while also empowering both youth and adults to become advocates for an inclusive society.

www.unitedsportscy.com

EU Scholarship Programme for Cypriot Youth at UWC– UWC Cyprus

The EU Scholarship Programme for Cypriot Youth at UWC aims to contribute to building a bridge of mutual understanding between Cypriot communities. 

Funded by the European Union, under the Aid Programme for the Turkish Cypriot community and implemented by UWC through UWC Cyprus, this is a two-year Programme offering all-inclusive scholarships to 15-17 year-old Cypriot students, who will study the International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) alongside students from across the globe.  

Beyond scholarships, the programme offers short courses and youth engagement activities, aiming to offer transformational experiences for youth with a focus on peace education.

https://www.cy.uwc.org/

Scroll to Top
Scroll to Top