Misyon & Vizyon

Dayanışma Evi’nin amaçları arasında:

  • uluslararası, Avrupa, bölgesel ve yerel seviyede farklı etnik, dini ya da dilsel kökenlere mensup bireyler arasında iletişim ve etkileşimi savunan inisiyatifler için bir alan sunmak,

  • yerli ve yabancı sanatçılar arasında yaratıcılığa ilham olmak ve bunu savunmak,

  • kültürel ifade için çeşitli araçların kullanılacağı bir platform sunmak,

  • kaynaklarını ifade ve düşünce özgürlüğü, diyalog ve etkileşimi destekleyecek kültürel ve eğitsel aktivitelerin kullanımına sunmak yer alır.

Dayanışma Evi, olumlu sosyal değişimi hedefler.

Barış ile anılan ve belirli değerler üzerine inşa edilen, daha iyi bir Kıbrıs'ı hedefliyoruz. Bizim için bu değerler: çeşitlilik
saygı, eşitlik, ve insan onurudur.

Scroll to Top
Scroll to Top