İş fırsatları

Dayanışma Evi, sanatsal ve toplumsal projeleriyle, ayrı bırakılmış toplumlar, anılar ve vizyonlar arasında, kültürlerarası diyalog, barış inşası ve kültürlerarası dayanışma adına köprüler kurmaya kararlıdır. Bu kararlılık, çalışanlarımızın olağanüstü bağlılığı olmadan sürdürülemez. Çalışmalarımıza katkıda bulunmak için, yetenekleriniz, bilginiz ve hayata bakışınızın misyonumuzla uyumlu olması gerekmektedir: 
 
Dayanışma Evi, olumlu sosyal değişimi arzular. Barış ile karakterize edilen ve çeşitlilik, saygı, eşitlik ve insan onuru değerleri üzerine kurulan bir Kıbrıs’ı hedefler.   
 

Dayanışma Evi’nin amaçları arasında: 

  • uluslararası, Avrupa, bölgesel ve yerel seviyede farklı etnik, dini ya da dilsel kökenlere mensup bireyler arasında iletişim ve etkileşimi savunan inisiyatifler için bir alan sunmak, 
  • yerli ve yabancı sanatçılar arasında yaratıcılığa ilham olmak ve bunu savunmak,
  • kültürel ifade için çeşitli araçların kullanılacağı bir platform sunmak,
  • to offer its resources to support cultural and educational activities that promote interaction, dialogue and freedom of thinking and expression   

If you are interested in working at the H4C, keep an eye on the vacancy overview on this page. Please note that we do not accept open applications. Vacancies at the Home for Cooperation are also announced on our social media channels.

Scroll to Top
Scroll to Top