İş fırsatları

Dayanışma Evi, sanatsal ve toplumsal projeleriyle, ayrı bırakılmış toplumlar, anılar ve vizyonlar arasında, kültürlerarası diyalog, barış inşası ve kültürlerarası dayanışma adına köprüler kurmaya kararlıdır. Bu kararlılık, çalışanlarımızın olağanüstü bağlılığı olmadan sürdürülemez. Çalışmalarımıza katkıda bulunmak için, yetenekleriniz, bilginiz ve hayata bakışınızın misyonumuzla uyumlu olması gerekmektedir: 
 
Dayanışma Evi, olumlu sosyal değişimi arzular. Barış ile karakterize edilen ve çeşitlilik, saygı, eşitlik ve insan onuru değerleri üzerine kurulan bir Kıbrıs’ı hedefler.   
 

Dayanışma Evi’nin amaçları arasında: 

  • uluslararası, Avrupa, bölgesel ve yerel seviyede farklı etnik, dini ya da dilsel kökenlere mensup bireyler arasında iletişim ve etkileşimi savunan inisiyatifler için bir alan sunmak, 
  • yerli ve yabancı sanatçılar arasında yaratıcılığa ilham olmak ve bunu savunmak,
  • kültürel ifade için çeşitli araçların kullanılacağı bir platform sunmak,
  • to offer its resources to support cultural and educational activities that promote interaction, dialogue and freedom of thinking and expression   

Dayanışma Evi’nde çalışmak istiyorsanız, bu sayfadaki iş olanaklarına göz atın. Lütfen açık başvuru kabul etmediğimizi unutmayın. Dayanışma Evi’ndeki iş olanakları aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız ve buradan kaydolabileceğiniz aylık bültenimizde de duyurulur. Buradan.

Scroll to Top