Ευκαιρίες απασχόλησης

Το Σπίτι της Συνεργασίας βασίζεται στη διακοινοτική συνεργασία, την οικοδόμηση της ειρήνης και τον διαπολιτισμικό διάλογο, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ διαχωρισμένων κοινοτήτων, αναμνήσεων και οραμάτων μέσω καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Αυτό δεν είναι δυνατό χωρίς την τεράστια δέσμευση των εργαζομένων μας. Για να υποστηρίξετε το έργο μας, είναι σημαντικό οι ικανότητές σας, οι γνώσεις και η προσέγγισή σας να ευθυγραμμίζονται με την αποστολή μας: 
 
Το Σπίτι της Συνεργασία φιλοδοξεί για μια θετική κοινωνική αλλαγή. Οραματίζεται μια καλύτερη Κύπρο, που θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη και θα βασίζεται στις αξίες της διαφορετικότητας, του σεβασμού, της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.   
 

Οι στόχοι του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι: 

  • να προσφέρει ένα χώρο για πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προώθηση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά υπόβαθρα, σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
  • να εμπνεύσει και να προωθήσει τη δημιουργικότητα μεταξύ ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών
  • να γίνει πλατφόρμα πολιτιστικής έκφρασης μέσω διαφορετικών μέσων
  • να προσφέρει τους πόρους της για την υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν την αλληλεπίδραση, το διάλογο και την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.   

If you are interested in working at the H4C, keep an eye on the vacancy overview on this page. Please note that we do not accept open applications. Vacancies at the Home for Cooperation are also announced on our social media channels.

Scroll to Top
Scroll to Top