Αντίκτυπος

Η αποστολή του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι να εργαστεί για τη θετική ειρήνη στην Κύπρο και τους ανθρώπους της, βασισμένη στις αξίες της διαφορετικότητας, του σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό, δεν αρκεί να μετρήσουμε ποσοτικά τον αντίκτυπο της δουλειάς μας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων, των επισκεπτών, και των συνεργασιών χρειάζεται να συνδυαστεί με τις χιλιάδες εμπειρίες και νέες αναμνήσεις που μοιράστηκαν οι άνθρωποι, και τις εκατοντάδες μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της ύπαρξης του Σπιτιού.

Το πραγματικό νόημα και ο πραγματικός αντίκτυπος κρύβεται πίσω από την απόφαση αμέτρητων ανθρώπων να επισκεφθούν την «άλλη πλευρά» του νησιού για πρώτη φορά για να παρευρεθούν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Σπίτι της Συνεργασίας. Κρύβεται πίσω από τις ιστορίες ανθρώπων που ξεκίνησαν νέες πρωτοβουλίες μαζί, με την υποστήριξη του Σπιτιού της Συνεργασίας, ή ακόμη και πίσω από τις ιστορίες ανθρώπων που ερωτεύτηκαν και δημιούργησαν σχέσεις λόγω της ύπαρξης του Σπιτιού.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις δραστηριότητες μας και τον αντίκτυπό τους τα τελευταία χρόνια πιο κάτω:

2020 Annual Report

2021 Annual Report

Scroll to Top
Scroll to Top