Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Το Σπίτι της Συνεργασίας κατανοεί τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η εμπειρία.
Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο, προσφέρουμε θέσεις πρακτικής άσκησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε διάφορα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα και έργα. 
 
Κατά την υποβολή αιτήσεων πρακτικής άσκησης, σας προσκαλούμε όπως διαβάσετε το όραμα και τους στόχους του οργανισμού μας για να μάθετε περισσότερα για τις αξίες που θεσπίζει.  
 
Οι στόχοι του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι: 
 
  • να προσφέρει ένα χώρο για πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προώθηση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά υπόβαθρα, σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • να εμπνεύσει και να προωθήσει τη δημιουργικότητα μεταξύ ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών 
  • να γίνει πλατφόρμα πολιτιστικής έκφρασης μέσω διαφορετικών μέσων 
  • να προσφέρει τους πόρους της για την υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν την αλληλεπίδραση, το διάλογο και την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.   

If you are interested in our internship programs, keep an eye on the internships program overview on this page. Internship positions at the Home for Cooperation are also announced on our social media channels.

Scroll to Top
Scroll to Top