Αποστολή & Όραμα

Οι στόχοι του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι:

  • να προσφέρει ένα χώρο για πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προώθηση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά υπόβαθρα, σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

  • να εμπνεύσει και να προωθήσει τη δημιουργικότητα μεταξύ ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών

  • να γίνει πλατφόρμα πολιτιστικής έκφρασης μέσω διαφορετικών μέσων

  • να προσφέρει τους πόρους της για την υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν την αλληλεπίδραση, το διάλογο και την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.

Το Σπίτι της Συνεργασία φιλοδοξεί για μια θετική κοινωνική αλλαγή.

Οραματίζεται μια καλύτερη Κύπρο, που θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη και θα βασίζεται στις αξίες της διαφορετικότητας
σεβασμού, ισότητας,και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Scroll to Top
Scroll to Top