Γραφειακοί Χώροι

Μια μεγάλη οικογένεια της κοινωνίας των πολιτών μοιράζεται το Σπίτι της Συνεργασίας, συνεισφέροντας και υποστηρίζοντας ο ένας το έργο του άλλου. Το Σπίτι προσφέρει γραφειακούς χώρους σε οργανισμούς και άτομα που εργάζονται για τη διακοινοτική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, του πολιτισμού, της έρευνας και του αθλητισμού, μεταξύ πολλών άλλων. Προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον με εύκολη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής.    
 
Scroll to Top
Scroll to Top