Campaigns

Savunuculuk Dayanışma Evi’nde yaptığımız işin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle Dayanışma Evi her yıl, temel insan hakları, kültürel ve sosyal haklar ile ilgili kampanyalar düzenler ve Kıbrıs’ta olumlu bir barış anlayışını savunur.

Bu yolla, değer verdiğimiz konular üzerinde konuşulmasını tetiklemek ve farkındalığı artımayı amaçlıyoruz.

Savunuculuk çalışmaları etkinliklerden, sosyal medya kampanyalarına ve belgesellere kadar bir çok farklı şekilde düzenlenebilir.

Scroll to Top
Scroll to Top