Connecting the Dots

NOW – Connecting the Dots
Dayanışma Evi, Avusturya’da bulunan Innovation in Politics ve Almanya, Protekiz, Belçika, Lübnan ve Kosova’dan kurumlarla işbirliği yaparak, bu projeyle, genç insanlara onları etkileyen kararlar ile ilgili, fikirlerini beyan etme şansı sunarken, gençler arasında diyalog ve katılımcılığı artırmayı ve onları güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje genç katılımcıların kapasitesini artırmaya yönelik olarak, ACT Now Belediye Başkanları Konferansıçerçevesinde düzenlenen bir seminer, atölyeler ve aktiviteler serisinden oluşur. ACT Now Konferansı her yıl Viyana’da gerçekleştirilir ve farklı ülkelerdeki AB kurumlarına ziyaretler düzenlenir.

 

Scroll to Top
Scroll to Top