Το Σπίτι της Συνεργασίας

Το Σπίτι της Συνεργασίας είναι ένα ξεχωριστό κοινωνικο - πολιτισμικό κέντρο,  στην καρδιά της Λευκωσίας. Αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα δικοινοτικής συνεργασίας, όπου οι πολίτες ενώνουν δυνάμεις για την προώθηση της ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Διαθέτει τους πόρους του προς ενθάρρυνση της συνεργασίας, στα πλαίσια μιας καθημερινότητας χωρίς διαχωρισμούς. 

Το Σπίτι της Συνεργασίας ενώνει ανθρώπους, κοινότητες, δρόμους και οράματα. Προσφέρει χώρους εργασίας και ευκαιρίες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιώτες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Σήμερα έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς, εντός της ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχής, παρά το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους να συναντηθούν και να γνωριστούν. 

Μέσα από μια πολυεπίπεδη δράση και πλούτο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, συνεισφέρει στην ενίσχυση της επαφής μεταξύ ατόμων με διαφορετικό εθνικό/ πολιτισμικό/ γλωσσικό υπόβαθρο, καθώς και στην καλλιέργεια του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο χώρος του φιλοξενεί μια πλούσια βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό, καφετέρια, γραφεία και αίθουσες προς ενοικίαση.

Στεγάζοντας αριθμό οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και φιλοξενώντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις πολλών και διαφορετικών δρώντων, το Σπίτι της Συνεργασίας, συνδράμει στις συλλογικές προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για την οικοδόμηση ανοιχτού διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες, με στόχο την ειρήνη και τη συμφιλίωση. 

Το Σπίτι της Συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα και δράσεις. Κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την πρωτοποριακή δράση του είναι ο διακοινοτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, ο οποίος διατηρεί τα γραφεία του εδώ. 

Το Σπίτι της Συνεργασίας, αναπτύσσοντας ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων, επιδιώκει να ανατρέψει την παγιωμένη αντίληψη για την ουδέτερη ζώνη, συμβάλλοντας στο μετασχηματισμό της σε ζώνη  συνεργασίας.