Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, Dayanışma Evi'nin barış inşası programlarından biri olarak kültürel ve sanatsal amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik önemli bir parçasıdır. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, yerli ve yabancı sanatçıların yeni ve deneysel çalışmalarını sergileyen; onların buluşması ve fikir alışverişinde bulunmaları için olanaklar yaratan; fiziksel ve sanatsal bariyerleri sorgulayan bir festivaldir.

Yaratıcılığı toplumsal bir sürece yerleştiren Festival, sanatın değişim sürecinden geçen bir mekanda ve zamanda egemen ideolojilere alternatif öznellikler üretmek için oynayabileceği rolü sorguluyor. Aynı zamanda Buffer Fringe, sanat ve barış inşası arasındaki ilişkiyi anlamayı sağlayan disiplinler arası araçlar geliştirme üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkar.

Buraya tıklayarak, Buffer Fringe Festivali'nin tarihçesini ve yıllar içerisindeki gelişimini okuyabilirsiniz.

Pandemi sonrası Festivali için bir bildiri

İçinde bulunduğumuz zamanın belirsizliği, değişimi etkileşim ve değişime yönelik toplumsal ve sosyal sorumluğumuzu bir o kadar daha önemli kılıyor. Bizler özellikle bulunduğumuz hassas noktada, ara bölgede, bunu güçlü bir biçimde hissedebiliyoruz. 2023 yılında, kültürler arası/disiplinlerarası/nesiller arası bir bakış açısını benimserken, bir yandan da sömürge geçmişini sorgulamayı da teşvik ediyoruz. Sanatın çatışma sonrası / donmuş çatışma olarak nitelendirilen toplumlardaki kırılma hatlarında oynadığı rol ile özellikle ilgileniyoruz. Bizler bu kırılma hatlarının yerel ve uluslararası baskın anlatıları çözümleyecek ve kolonyal karakterinden ayrıştırabilecek aktivist müdahale merkezleri haline gelebileceğine inanıyoruz.

Sürdürelebilir dayanışma için bir alan

Lefkoşa ara bölgeden yola çıkarak, disiplinlerarası ve işbirliği ile oluşturulan bir festival hedefiyle küresel bağlantılarımız ve partnerlerimizle birlikte, kolektif bir pratik, fikir ve deneyim paylaşımı üzerine bir festival modeli yaratmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda, sanatın sosyal, ekonomik ve mental olarak zorlayıcı olan belirsiz zamanlarda yeniden yaratmak ve direnmek açısından önemini biliyoruz.

Buffer Fringe Performans Sanatları Fesitvali Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn tarafından finanse edilen AET ve Norveç Hibeleri 2020-2024 kapsamındaki Aktif Vatandaşlar Fonu'ndan yararlanmaktadır.

İlgili Bağlantılar:

Buffer Fringe Blog

Scroll to Top
Scroll to Top