Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe

Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe αποτελεί μέρος της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ατζέντας του Σπιτιού της Συνεργασίας ως ένα από τα προγράμματά του για την οικοδόμηση της ειρήνης. Το Φεστιβάλ Buffer Fringe παρουσιάζει νέα και πειραματικά έργα ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών, προκαλώντας φυσικά και καλλιτεχνικά εμπόδια και δημιουργώντας ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες.

Ενσωματώνοντας τη δημιουργικότητα σε κοινωνικές διαδικασίες, το Φεστιβάλ εξερευνά τον ρόλο της τέχνης ως προς τη δημιουργία εναλλακτικών ερμηνειών σε κυρίαρχες ιδεολογίες. Ταυτόχρονα, το Buffer Fringe αναπτύσσει διεπιστημονικά εργαλεία που επιτρέπουν τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τεχνών και της οικοδόμησης της ειρήνης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για την ιστορία και την εξέλιξη του Φεστιβάλ Buffer Fringe.

Ένα μανιφέστο για το Φεστιβάλ μετά την πανδημία

Η αβεβαιότητα των καιρών μας καθιστά ακόμη πιο σημαντική την κοινωνική και συλλογική ευθύνη να αλλάξουμε, να δεσμευθούμε και να μοιραστούμε, κάτι που εμείς αισθανόμαστε πολύ έντονα λόγω της ευάλωτη θέση μας: της ουδέτερης ζώνης. Το 2023, το όραμά μας καλωσορίζει μια διαπολιτισμική/διεπιστημονική/διαγενεακή προσέγγιση, βάση της οποίας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την ατζέντα αποαποικιοποίησης. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι τέχνες στην αντιμετώπιση των ρηγμάτων που επιφέρουν οι μετασυγκρουσιακές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι τέτοια ρήγματα μπορούν να αποτελέσουν κόμβους ακτιβιστικών παρεμβάσεων για την αποδόμηση και την αποαποικιοποίηση των κυρίαρχων και συχνά διχαστικών αφηγημάτων τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Ένας χώρος βιώσιμης αλληλεγγύης

Συμμετέχοντας σε παγκόσμιες συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία ενός φεστιβάλ που βασίζεται στη συνεργασία και τη διεπιστημονική προσέγγιση, επεκτεινόμαστε εκτός της ουδέτερης ζώνης στη Λευκωσία και μαζί με τους συνεργάτες μας έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο φεστιβάλ που μπορεί να παρέχει χώρους για συλλογικές πρακτικές, ιδέες, ανταλλαγές και συνεργασίες.

Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία των τεχνών ως προς την αντίσταση και τη δημιουργία μέσα από τις κοινωνικά, οικονομικές και πνευματικές προκλήσεις των αβέβαιων καιρών.

Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe έλαβε επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund (που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2020-2024.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Buffer Fringe Blog

Scroll to Top
Scroll to Top